pager.css yii

Jak zmienić pager CSS | Change pager CSS file

Domyślnie każdy widget korzystający z paginacji pobiera style z domyślnego pliku CSS umieszczonego w frameworku Yii (pager.css).  Z poziomy widgetu można ten plik wyłączyć i ustawić w głównym pliku CSS własne style pagera. Można również ustawić ścieżkę do własnego pliku ze stylami CSS dla pagera, co jest bardziej optymalne i nie generuje niepotrzebnych problemów.

Oto przykłady:

Wyłączenie pliku CSS pager.css

Istnieje jeszcze wiele możliwości modyfikacji widgetów Yii, które opiszę innym razem jak widać powyżej ustawiając cssFile na wartość false wyłączamy domyślny plik pager.css

 

Podanie ścieżki do własnego pliku pager.css

W ten sposób każdy z naszych widgetów może mieć swój indywidualny styl lub plik ze stylami CSS

Niedługo przedstawię i wyjaśnię możliwe opcje widgetów w Yii Framework.